?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment
?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font Up Down Go comment Print Attachment

안녕하세요. 클럽사운드입니다.

 

클럽에서 포토그래퍼분들께서 찍은 사진을 등록해주세요!

게시물 작성시 5포인트씩 지급됩니다.

최대한 매력적인 이미지를 첫 파일로 등록해주세요!

 

단 아래와 같은 게시물 작성시 포인트 회수와 함께 제재될 수 있습니다.

 

1) 무분별한 도배 (주당 10개 이상 게시물 작성 금지)

2) 게시물당 이미지 파일이 10개 이하인 경우

3) 작성 기준 시간으로 클럽사진이 1개월이 지난 사진 등록시

4) 클럽 위치 , 클럽사진 정보가 없는경우

5) 카테고리에 맞지 않게 등록한 경우

6) 기타 정책에 맞지 않다고 판단되는 경우

 


33.jpg


?


List of Articles
No. Category Subject Author Date Views
» 클럽사진을 올려주세요! 게시물 등록시 5포인트씩 적립됩니다! file ClubSound 2015.06.17 4439
39 청담(엘루이) 07.27 클럽 엘루이 파티사진 25 file ClubSound 2013.08.06 7634
38 청담(엘루이) 2013.04.27 클럽 엘루이 파티사진 11 file ClubSound 2013.05.06 6104
37 청담(엘루이) 2013.11.16 S.H.E : Sound Healing Ellui @ELLUI Seoul 15 file 내가현이란다 2013.11.20 5512
36 청담(엘루이) 13.07.12 클럽 엘루이 파티사진 10 file ClubSound 2013.07.17 5416
35 청담(엘루이) 클럽 엘루이 2013. 5. 10 Monkey House @ELLUI Seoul 6 file ClubSound 2013.05.20 5304
34 청담(엘루이) ELLUI X SMC 11.01 10 file 내가현이란다 2013.11.06 5257
33 청담(엘루이) 2013.07.06 클럽 엘루이 파티사진(포미닛) 3 file ClubSound 2013.07.10 5127
32 청담(엘루이) 2013.11.29 Ludens&Sensation @ELLUI Seoul 8 file 내가현이란다 2013.12.03 5057
31 청담(엘루이) 07.26 클럽 엘루이 파티사진 8 file ClubSound 2013.08.06 4916
30 청담(엘루이) ELLUI X SMC 1025 12 file 내가현이란다 2013.11.06 4569
29 청담(엘루이) 2013.05.19 클럽 엘루이 파티사진 5 file ClubSound 2013.05.26 4461
28 청담(엘루이) 2013.11. 9 Creative Mash up @ELLUI Seoul 6 file 내가현이란다 2013.11.20 4366
27 청담(엘루이) 13.07.13 클럽 엘루이 파티사진 16 file ClubSound 2013.07.17 4245
26 청담(엘루이) 2013.11.23 Circles/Avengers Party Vol.05 @ELLUI Seoul 7 file 내가현이란다 2013.11.26 4040
25 청담(엘루이) 2013.06.08 Club Ellui Party 7 file ClubSound 2013.06.17 3991
24 청담(엘루이) 2013.06.01 클럽 엘루이 파티사진 4 file ClubSound 2013.06.11 3907
23 청담(엘루이) 13.06.15 클럽 엘루이 파티사진 4 file ClubSound 2013.06.26 3799
22 청담(엘루이) 2013.11.15 S.H.E : Sound Healing Ellui @ELLUI Seoul 5 file 내가현이란다 2013.11.20 3670
21 청담(엘루이) [엘루이]2013.06.22 SDp(Super Duo Project) @ club ellui 5 file ClubSound 2013.07.02 3047
20 청담(엘루이) 13.06.21 클럽 엘루이 파티사진 5 file ClubSound 2013.06.26 3007
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2
전체검색, 사이트 전체를 검색합니다.
Requesting to the server, please wait.